Lejebetingelser for mødelokaler

Kulturmaskinens mødelokaler er tilgængelige mandag til torsdag kl. 8-22.

Ved leje af mødelokalerne skelnes mellem følgende to kategorier.

 

1. Ikke-kommerciel anvendelse

Mødelokalerne lejes ud til foreninger, foredragsholdere, debatklubber, undervisning og interesse-samvær. Endvidere for politiske partier, brancheforeninger, institutioner, stats-, regions- og primærkommunale organisationer – til offentlige såvel som til lukkede arrangementer.

Der må gerne opkræves entre eller deltagerbetaling til dækning af udgifterne ved pågældende og senere lignende arrangementer, mens egentlig kommerciel virksomhed, reklamekampagne eller lignende aktivitet med erhvervs- eller privatøkonomiske formål falder under kategori 2.

Egentligt varesalg må ikke finde sted i lokalerne.

 

Lokaleleje i kategori 1:

Lokale ”Andersen”: 120 kr. pr. påbegyndt time.

Lokalerne ”Nielsen”, ”Hansen”, ”Petersen” og ”Larsen”: 60 kr. pr. påbegyndt time.

I tilfælde af at der skal fremsendes faktura beregnes et gebyr på 30 kr.

Ved samtidig reservation af mødelokale mere end 10 gange i én sæson ydes 10% rabat.

2. Kommercielle formål

Mødelokalerne kan i begrænset omfang (1. kategori har førsteprioritet) udlejes til kommercielle arrangementer, eksempelvis erhvervsvirksomheder, salgsorganisationer, bureauer, selskaber, enkeltpersoner med det klare formål at demonstrere et produkt med salg for øje. Eventuelle produkter må ikke direkte formidles/leveres fra Kulturmaskinen.

Firmakonferencer, særlige personalemøder, receptioner, castings, medlemshvervning o.lign. kan være i denne kategori.

 

Lokaleleje i kategori 2:

1.000 kr. for de første tre timer, efterfølgende 350 kr. pr. påbegyndt time (“Hansen” – “Petersen” – “Nielsen” – “Larsen”).

1.500 kr. for de første tre timer, efterfølgende 440 kr. pr. påbegyndt time (“Andersen”).

Private fester, som f.eks. fødselsdage, konfirmationer, bryllupper o.lign. kan ikke afvikles i mødelokalerne.

Afregning

Afregning sker ved ibrugtagning af mødelokalet, medmindre andet aftales.

Ved reservation af mødelokaler til gentagne møder i en periode betales ved første møde.

Betaling foregår i Mediegrafisk Værksted (1. sal), eller ved personlig kontakt til en kulturværkstedsansat.

Ved udsendelse af faktura beregnes et ekspeditions-gebyr på 30 kr.

Fælles regler for brug af mødelokalerne

Ved reservation af mødelokale oplyses navn på forening, virksomhed, klub el.l., samt formål med arrangementet. Endvidere opgives navn, adresse, tlf.nr. samt e-mail-adresse på den ansvarlige kontaktperson.

Hvis lejer ønsker en faktura, oplyses CVR- eller CPR-nummer og evt. EAN-nummer.

Kontaktpersonen gøres bekendt med reglerne for brug af Kulturmaskinens mødelokaler og udstyr, og er overfor Kulturmaskinen ansvarlig for afregning af leje, rengøring af lokslet og evt. forvoldte skader på inventar eller anden misbrug af lokaler og udstyr.

Kulturmaskinen sørger for standardopstilling af møbler og inventar i mødelokalerne, se opslag i hvert lokale. Brugerne kan efter behov møblere om, men skal aflevere lokalet i standardopstilling og i øvrigt rengjort.

Lokalerne kan tages i brug fra det tidspunkt lejemålet er opført til og skal forlades på det tidspunkt, der er anført som sluttid. Der kan kun bookes hele klokkeslæt.

Der må ikke uden særlig aftale medbringes egne- mad- eller drikkevarer.

Forplejning skal bestilles ved Tenna på:
tcp@odense.dk

Aflysning af lokalebrug skal ske senest to dage før mødedatoen, i modsat fald hæftes for lokalelejen, hvilket også gælder helt uvarslet udeblivelse fra et reserveret mødelokale.

AV-udstyr

Følgende AV-udstyr er, ved forudbestilling, til disposition i mødelokalerne:

  • TV m/ video og DVD
  • Whiteboard m/ flipover
  • Overheadprojektor
  • Projektor

Det forudsættes som udgangspunkt, at lejer selv kan tilslutte og betjene det tekniske udstyr.

 

Lokalernes navne og størrelse

”Andersen”: efter H.C.Andersen, fynsk digter, og andre Andersen’er på Fyn. (40-60 personer.)

”Nielsen”: efter Carl Nielsen, fynsk komponist, og andre Nielsen’er på Fyn. (14-16 personer.)

”Petersen”: efter J.M.D.Petersen, fynsk gøgler, prof. Labri og andre Petersen’er på Fyn. (12-13 personer.)

”Larsen”: efter Johannes Larsen, fynsk maler, og andre Larsen’er på Fyn. (12-13 personer.)

”Hansen”: efter Peter Hansen, fynsk maler, og andre Hansen’er på Fyn. (12-13 personer.)