Leje af huset

Huset lejes ud til kulturelle formål, ejere/lejere/forretningsdrivende mv. i karréen. Offentlige, private mv.

Huset er ejet af Odense Kommune og administreres af Kulturmaskinen. Huset lejes primært ud til kulturelle arrangementer og udadvendte sociale aktiviteter, og kan herudover anvendes til familiefester, mødevirksomhed, foreningsarrangementer mv.
Udenomsarealet hører ikke til huset og er derfor ikke en del af lejemålet.

Leje af huset skal altid ske ved skriftlig ansøgning via dette ansøgningskema

Skemaet kan ikke udfyldes fra smartphones, tablets og browseren Google Chrome.
Hvis ikke send funktionen virker, kan du gemme pdf’en på din computer, udfylde den der, gemme den og sende filven vedhæftet til en e-mail til rosenbaekhuset@odense.dk

Odense kommune og foreningen Rosenbækken er berettiget til at udelukke potentielle lejere, som ikke opfylder formålet med Rosenbæk Huset og i øvrigt kan påvirke husets omdømme i en retning der ikke fremmer formålet, samt udelukke tidligere lejere af huset, der har virket i mod retningslinjer og formål.

Praktisk info & retningslinjer for leje af Rosenbæk Huset

Hvem kan leje…

Følgende brugergrupper i prioriteret rækkefølge kan leje lokalet:

 1. Kulturelle brugergrupper, udadvendte aktiviteter (kan lejes op til 12 måneder før)
 2. Ejere/lejere/forretningsdrivende/institutioner med adresse i karréen Pantheonsgade, Vestergade 89, Vesterbro 33, Vindegade 102 – 136 og Rosenbæk torv (kan lejes op til 9 måneder før)
 3. Private brugere uden for karréen (kan lejes op til 6 måneder før)
 4. Offentlige/kommunale brugere. F.eks. som mødelokale for offentlige instanser (kan lejes op til 6 måneder før).

Punkt 1, 3 og 4 gælder også lejere udenfor Odense.

Aflysning af arrangement skal ske skriftligt til Kulturmaskinen senest 2 måned før arrangementets oplyste påbegyndelse.
Sammen med lejen opkræves et depositum på 1.000 kr., som kan tilbagebetales delvist. Depositum indeholder et afbudsgebyr på 500 kr., som opkræves ved afbud, fra huset er booket, til 2 måneder før arrangementet. Herefter tilbageholdes hele depositum ved afbud.

Lejer af huset er ansvarlig for diverse skader og ting der er ødelagt i forbindelse med arrangementet/lejemålet.

Huset kan ikke lejes til følgende arrangementtyper

 • 18-års fødselsdage
 • Svendegilder
 • Sidste skoledag
 • Andendagsfester
 • Andre ungdomsfester
 • Arrangementer med mere end 90 deltagere….
 • Øvrig lignende arrangementer (se også regler for hvornår der skal være ro i området)

Leje af huset kan kun ske skriftligt – udfyld ansøgningsskema.

Du får svar indenfor 14 dage efter at ansøgningen er modtaget (dog ikke i lukkeperioder).
Der er ikke mulighed for reservation.

 

Du har mulighed for at ringe for nærmere oplysninger inden for kontortiden:

Telefon Tlf. 65 51 28 32 / 65 51 28 33
Man-fredag 09.30-12.00.

Rosenbaekhuset@odense.dk