Priser

Oluffa lejes primært ud til kunstneriske og kulturelle formål samt kunstnerisk talentudvikling og Kulturmaskinens co-produktioner. Herudover kan huset bookes af private og offentlige virksomheder samt til receptioner og lignende, hvis der er ledig kapacitet og det hænger sammen med resten af husets arrangementer.

Ved leje af lokalet skelnes mellem 2 kategorier i forhold til prisen for leje. Det er Kulturmaskinen, der afgør om et arrangement er omfattet af kategori 1 eller 2. De to kategorier er nærmere beskrevet under priserne.

Ved samtidig reservation af Oluffa mere end 10 gange ydes 10% rabat.

Afregning sker via faktura (gerne til EAN-nr.) når aftalen er indgået.

Kategori 1:Pris 2022Inkluderet /OBS
Receptioner/private arrangementer i weekenden4.000*Eks. køkken.
Inkl stoleopsætning, forbrug og slutrengøring
Konferencer møder og lignende i hverdagene
1/3 dag = ca. 4 timer
1.200Eks. køkken.
Inkl stoleopsætning, forbrug og slutrengøring
Konferencer møder og lignende i hverdagene
1/2 dag = ca. 8 timer
2.200Eks. køkken.
Inkl stoleopsætning, forbrug og slutrengøring
Konferencer møder og lignende i hverdagene
Hel dag = ca 12 timer
3.000*Eks. køkken.
Inkl stoleopsætning, forbrug og slutrengøring
Kategori 2:Pris 2022Inkluderet /OBS
Konferencer møder og lignende i hverdagene
1/3 dag = ca. 4 timer
400Eks. køkken.
Inkl forbrug og lejer står 100% selv for stoleopsætning oprydning/rengøring
Konferencer møder og lignende i hverdagene
1/2 dag = ca. 8 timer
750Eks. køkken.
Inkl forbrug og lejer står 100% selv for stoleopsætning oprydning/rengøring
Konferencer møder og lignende i hverdagene
Hel dag = ca. 12 timer
1000*Eks. køkken.
Inkl forbrug og lejer står 100% selv for stoleopsætning oprydning/rengøring

Adgang til køkkenet tilkøbes for 1.500 kr.
*Ved længerevarende leje kontakt Kulturmaskinen.

 

Kategori 1: Private og offentlige virksomheder samt private

Oluffa kan i begrænset omfang udlejes til kommercielle aktører og arrangementer. Dvs. arrangementer/møder afholdt af f.eks. virksomheder, salgsorganisationer, bureauer, brancheforeninger, selskaber og enkeltpersoner med CVR-nummer. Privatpersoners arrangementer vil også være i denne kategori.
Eksempler i denne kategori kan være: Firmakonferencer, personalemøder, receptioner, castings, foredrag og lign.

Kategori 2: Kulturelle og kunstneriske formål samt almennyttig anvendelse (har førsteprioritet)

Oluffa lejes primært ud til kulturelle formål og almennyttig anvendelse af eks. foreninger, debatklubber, særlig undervisning og interesse samvær under forudsætning af at arrangementet afholdes uden profit for øje og at lejer ikke er en privat virksomhed eller anden selskabsform, hvor det overordnede formål er at skabe et udbytte. Ydermere kan politiske partier, institutioner, primærkommunale organisationer falde under denne kategori, hvis formålet med arrangementet vurderes at falde indenfor et kommunalt støtteberettiget formål. Vurderingen foretages af Kulturmaskinen.

Der må gerne opkræves entre eller deltagerbetaling til dækning af udgifterne ved arrangementet.

Eksempler på arrangementer i denne kategori kan være en forenings kunstudstilling, en forening eller skoles debataften, foreningens generalforsamling eller bestyrelsesmøde. Foreninger, der af Odense Kommune er godkendt som folkeoplysende foreninger, vil være i denne kategori.