Priser:

Mødelokalerne lejes primært ud til kunstneriske og kulturelle formål samt kunstnerisk talentudvikling og Kulturmaskinens co-produktioner. Herudover kan huset bookes af private og offentlige virksomheder samt til møder og lignende, hvis der er ledig kapacitet og det hænger sammen med resten af husets arrangementer.

Ved leje af lokale skelnes mellem 2 kategorier i forhold til prisen for leje. Det er Kulturmaskinen, der afgør om et arrangement er omfattet af kategori 1 eller 2. De to kategorier er nærmere beskrevet under priserne.

 

Nielsen & Petersen

Kategori 1TidsrumPrisInkluderet /OBS
1/3 dag = 4 timer08-12 eller 12:30-16:30 eller 17:00 -21:00240 kr.inkl digital skærm til møde-præsentation, forbrug og Lejer står 100% selv for oprydning
1/2 dag = 8 timer8:00 -16:30360 kr.inkl digital skærm til møde-præsentation, forbrug og Lejer står 100% selv for oprydning
Hel dag = 12 timer8:00 – 21:00530 kr.inkl digital skærm til møde-præsentation, forbrug og Lejer står 100% selv for oprydning

 

Kategori 2TidsrumPrisInkluderet /OBS
1/3 dag = 4 timer08-12 eller 12:30-16:30 eller 17-21720 kr.inkl digital skærm til møde-præsentation, forbrug og rengøring
1/2 dag = 8 timer8:00 -16:301.100 kr.inkl digital skærm til møde-præsentation, forbrug og rengøring
Hel dag = 12 timer8:00 – 21:001.600 kr.inkl digital skærm til møde-præsentation, forbrug og rengøring

 

Andersen

Kategori 1Pris 2021+2022Inkluderet /OBS
Konferencer møder og lignende i hverdagene
1/3 dag = ca. 4 timer
350Inkl. forbrug og lejer står 100% selv for stoleopsætning oprydning/rengøring
Konferencer møder og lignende i hverdagene
1/2 dag = ca. 8 timer
700Inkl. forbrug og lejer står 100% selv for stoleopsætning oprydning/rengøring
Konferencer møder og lignende i hverdagene
Hel dag = ca. 12 timer
1.000Inkl. forbrug og lejer står 100% selv for stoleopsætning oprydning/rengøring

 

Kategori 2Pris 2021+2022Inkluderet /OBS
Konferencer møder og lignende i hverdagene
1/3 dag = ca. 4 timer
1.000Inkl. stoleopsætning, forbrug og slutrengøring
Konferencer møder og lignende i hverdagene
1/2 dag = ca. 8 timer
2.000Inkl. stoleopsætning, forbrug og slutrengøring
Konferencer møder og lignende i hverdagene
Hel dag = ca 12 timer
2.900Inkl. stoleopsætning, forbrug og slutrengøring

 

 

Kategori 1: Kulturelle og kunstneriske formål samt almennyttig anvendelse (har førsteprioritet)

Mødelokalerne lejes primært ud til kulturelle formål og almennyttig anvendelse af eks. foreninger, debatklubber, særlig undervisning og interesse samvær under forudsætning af at arrangementet afholdes uden profit for øje og at lejer ikke er en privat virksomhed eller anden selskabsform, hvor det overordnede formål er at skabe et udbytte. Ydermere kan politiske partier, institutioner, primærkommunale organisationer falde under denne kategori, hvis formålet med arrangementet vurderes at falde indenfor et kommunalt støtteberettiget formål. Vurderingen foretages af Kulturmaskinen.

Der må gerne opkræves entre eller deltagerbetaling til dækning af udgifterne ved arrangementet.
Eksempler på arrangementer i denne kategori kan være en forenings kunstudstilling, en forening eller skoles debataften, foreningens generalforsamling eller bestyrelsesmøde. Foreninger, der af Odense Kommune er godkendt som folkeoplysende foreninger, vil være i denne kategori.

 

Kategori 2: Private og offentlige virksomheder samt private

Mødelokalerne kan i begrænset omfang udlejes til kommercielle aktører og arrangementer. Dvs. arrangementer/møder afholdt af f.eks. virksomheder, salgsorganisationer, bureauer, brancheforeninger, selskaber og enkeltpersoner med CVR-nummer. Privatpersoners arrangementer vil også være i denne kategori.
Eksempler i denne kategori kan være: Firmakonferencer, personalemøder, receptioner, castings, foredrag og lign.

Det er Kulturmaskinen, der afgør om et arrangement er omfattet af kategori 1 eller 2.