Mødelokaler

Kulturmaskinen har 2 mødelokaler Nielsen og Petersen.
De hyggelige og lyse mødelokaler i hjertet af Odense og Brandts gamle klædefabrik byder på standard AV-udstyr samt flipover. De egner sig til ca. 12 personer. Mødelokalerne ligger uforstyrret på Kulturmaskinens 1. sal. Lokalerne er primært egnet til møder og studiegrupper, og kan ikke lejes til private fester mv. Mødelokalerne er perfekte til både halvdags- og heldagsmøder.

Kulturmaskinen tilbyder ikke forplejning på mødelokaler og lejer er velkommen til selv at medbringe såvel mad som drikkevarer. Kulturmaskinen opfordrer lejer til at se sig om i lokalområdet, hvor der findes mange fine take away-steder med kaffe og mad se evt. mere på brandtsklaedefabrik.dk/spisesteder/.

Mødelokaler Nielsen og Petersen

”Nielsen” er opkaldt efter Carl Nielsen, fynsk komponist, og andre Nielsen’er på Fyn. 12 personer siddende 3 borde – 12 stole

”Petersen” er opkaldt efter J.M.D.Petersen – bedre kendt som Professor Labri – fynsk gøgler, og andre Petersen’er på Fyn. 12 personer 3 borde – 12 stole

Åbningstider

Mødelokalerne kan lejes primært ud mandag til torsdag kl. 8-21 samt fredag 9-15. Ved andre behov kontaktes Kulturmaskinen.

Priser

Mødelokalerne lejes primært ud til kunstneriske og kulturelle formål samt kunstnerisk talentudvikling og Kulturmaskinens co-produktioner. Herudover kan huset bookes af private og offentlige virksomheder samt til private formål, hvis der er ledig kapacitet.

Ved leje af mødelokalerne skelnes mellem følgende 2 kategorier i forhold til prisen for leje. Det er Kulturmaskinen, der afgør om et arrangement er omfattet af kategori 1 eller 2. De to kategorier er nærmere beskrevet under priserne.

Ved samtidig reservation af mødelokale mere end 10 gange ydes 10% rabat.
Afregning sker via faktura (gerne til EAN-nr.) når aftalen er indgået.

Kulturelle/kunstneriske formål,
almennyttig anvendelse
TidsrumPrisInkluderet /OBS
1/3 dag = 4 timer08-12 eller 12:30-16:30 eller 17:00 -21:00240 kr.inkl digital skærm til møde-præsentation, forbrug og Lejer står 100% selv for oprydning
1/2 dag = 8 timer8:00 -16:30360 kr.inkl digital skærm til møde-præsentation, forbrug og Lejer står 100% selv for oprydning
Hel dag = 12 timer8:00 – 21:00530 kr.inkl digital skærm til møde-præsentation, forbrug og Lejer står 100% selv for oprydning
Private & offentlige virksomheder samt privateTidsrumPrisInkluderet /OBS
1/3 dag = 4 timer08-12 eller 12:30-16:30 eller 17-21720 kr.inkl digital skærm til møde-præsentation, forbrug og rengøring
1/2 dag = 8 timer8:00 -16:301.100 kr.inkl digital skærm til møde-præsentation, forbrug og rengøring
Hel dag = 12 timer8:00 – 21:001.600 kr.inkl digital skærm til møde-præsentation, forbrug og rengøring

Kategori 1: Kulturelle og kunstneriske formål samt almennyttig anvendelse (har førsteprioritet)
Mødelokalerne lejes ud til kulturelle formål og almennyttig anvendelse af eks. foreninger, debatklubber, særlig undervisning og interessesamvær under forudsætning af at arrangementet afholdes uden profit for øje og at lejer ikke er en privat virksomhed eller anden selskabsform, hvor det overordnede formål er at skabe et udbytte. Ydermere kan politiske partier, institutioner, primærkommunale organisationer falde under denne kategori, hvis formålet med arrangementet vurderes at falde indenfor et kommunalt støtteberettiget formål. Vurderingen foretages af Kulturmaskinen.

Der må gerne opkræves entre eller deltagerbetaling til dækning af udgifterne ved pågældende og senere lignende arrangementer.

Eksempler på arrangementer i denne kategori kan være en forenings kunstudstilling, en forening eller skoles debataften, foreningens generalforsamling eller bestyrelsesmøde. Foreninger, der af Odense Kommune er godkendt som folkeoplysende foreninger, vil være i denne kategori.

Kategori 2: Private og offentlige virksomheder samt private
Mødelokalerne kan i begrænset omfang udlejes til kommercielle aktører og arrangementer. Dvs. arrangementer/møder afholdt af f.eks. virksomheder, salgsorganisationer, bureauer, brancheforeninger, selskaber og enkeltpersoner med CVR-nummer. Privatpersoners arrangementer vil også være i denne kategori.
Eksempler i denne kategori kan være: Firmakonferencer, personalemøder, receptioner, castings, foredrag og lign.