Lejebetingelser for mødelokaler

Kulturmaskinens mødelokaler er tilgængelige mandag til torsdag kl. 8-22.

Ved leje af mødelokalerne skelnes mellem følgende to kategorier i forhold til prisen for leje.

Størrelsen af lejen er afhængig af formålet af det arrangement, som skal afholdes. For eksempel kulturelle arrangementer uden profit for øje kan afholdes til en lavere leje end arrangementer, der afholdes med profit for øje.

Det er ikke muligt at leje lokalerne til private fester, som f.eks. fødselsdage, konfirmationer, bryllupper og lign.

Ved samtidig reservation af mødelokale mere end 10 gange i én sæson ydes 10% rabat.

Det er Kulturmaskinen, der beslutter om et arrangement er omfattet af kategori 1 eller 2.

1. Almennyttig anvendelse (har førsteprioritet)

Mødelokalerne lejes ud til almennyttig anvendelse af eks. visse foreninger, amatørforedragsholdere, debatklubber, særlig undervisning og interessesamvær under forudsætning af at arrangementet afholdes uden profit for øje. Ydermere kan politiske partier, institutioner, primærkommunale organisationer – til offentlige såvel som til lukkede arrangementer falde under denne kategori, hvis formålet med arrangementet vurderes at falde indenfor et kommunalt støtteberettiget formål. Vurderingen foretages af Kulturmaskinen.

Der må gerne opkræves entre eller deltagerbetaling til dækning af udgifterne ved pågældende og senere lignende arrangementer, mens egentlig kommerciel virksomhed, reklamekampagne eller lignende aktivitet med erhvervs- eller privatøkonomiske formål falder under kategori 2.

Varesalg må ikke finde sted i lokalerne.

Eksempler på arrangementer i denne kategori kan være en forenings kunstudstilling, en skoles offentlige debataften, foreningens generalforsamling eller bestyrelsesmøde.

Lokaleleje i kategori 1:

Lokalerne ”Nielsen”, ”Hansen”, ”Petersen” og ”Larsen”: 60 kr. pr. påbegyndt time.

2. Kommercielle formål

Mødelokalerne kan i begrænset omfang udlejes til kommercielle aktører og arrangementer, der har profit for øje. Dvs. arrangementer/møder afholdt af f.eks. virksomheder, salgsorganisationer, bureauer, selskaber og enkeltpersoner med CVR-nummer.

Eksempler i denne kategori kan være: Firmakonferencer, personalemøder, receptioner, castings, og lign. kan være i denne kategori. Eventuelle produkter må ikke direkte formidles/sælges fra Kulturmaskinen.

Lokaleleje i kategori 2:

Lokalerne ”Nielsen”, ”Hansen”, ”Petersen” og ”Larsen”: 1.200 kr. for de første tre timer, efterfølgende 400 kr. pr. påbegyndt time.

Afregning

Afregning sker via faktura efter mødets afholdelse.

Ved reservation af mødelokaler til gentagne møder i en periode betales ved første møde.

Betaling foregår ved fremsendelse af faktura (gerne til EAN-nr.) og pålægges et ekspeditionsgebyr på 30 kr.

Fælles regler for brug af mødelokalerne

Ved reservation af mødelokale oplyses navn på forening, virksomhed, klub el.lign., samt formål med arrangementet. Endvidere opgives navn, adresse, tlf.nr. samt e-mailadresse på den ansvarlige kontaktperson.

Til fremsendelse af faktura oplyses CVR- eller CPR-nummer og evt. EAN-nummer.

Kontaktpersonen gøres bekendt med reglerne for brug af Kulturmaskinens mødelokaler og udstyr, og er overfor Kulturmaskinen ansvarlig for afregning af leje, rengøring af lokalet og evt. forvoldte skader på inventar eller anden misbrug af lokaler og udstyr.

Kulturmaskinen sørger for standardopstilling af møbler og inventar i mødelokalerne. (Se opslag i hvert lokale.) Brugerne kan efter behov møblere om, men skal aflevere lokalet i standardopstilling og i øvrigt rengjort.

Lokalerne kan tages i brug fra det tidspunkt lejemålet er opført til og skal forlades på det tidspunkt, der er anført som sluttid. Der kan kun bookes hele klokkeslæt.

Der må ikke uden særlig aftale medbringes egne mad- eller drikkevarer.

Forplejning skal bestilles ved Tenna på:tcp@odense.dk

Aflysning af lokalebrug skal ske senest 10 hverdage før mødedatoen. I modsat fald hæftes for fuld lokaleleje, hvilket også gælder ikkevarslet udeblivelse fra et reserveret mødelokale.

AV-udstyr

Følgende AV-udstyr er, ved forudbestilling, til disposition i mødelokalerne:

  • TV m/ video og DVD
  • Whiteboard m/ flipover
  • Overheadprojektor
  • Projektor

Det forudsættes som udgangspunkt, at lejer selv kan tilslutte og betjene det tekniske udstyr.

Lokalernes navne og størrelse

”Nielsen”: efter Carl Nielsen, fynsk komponist, og andre Nielsen’er på Fyn. (14-16 personer.)

”Petersen”: efter J.M.D.Petersen – bedre kendt som Professor Labri – fynsk gøgler, og andre Petersen’er på Fyn. (12-13 personer.)

”Larsen”: efter Johannes Larsen, fynsk maler, og andre Larsen’er på Fyn. (12-13 personer.)

”Hansen”: efter Peter Hansen, fynsk maler, og andre Hansen’er på Fyn. (12-13 personer.)