Hvad sker der, hvis der har været en COVID-19 smittet til koncert?

Hvis en person får konstateret COVID-19 efter at have været til koncert på Magasinet eller Kulturmaskinen, bliver vi underrettet af Styrelsen for Patientsikkerhed, som står for smittesporingen i Danmark. Er du selv testet COVID-19 positiv, skal du således ikke rette henvendelse til os, men blot orientere Styrelsen for Patientsikkerhed om din deltagelse i koncertbegivenheden på […]

Hvis en person får konstateret COVID-19 efter at have været til koncert på Magasinet eller Kulturmaskinen, bliver vi underrettet af Styrelsen for Patientsikkerhed, som står for smittesporingen i Danmark.

Er du selv testet COVID-19 positiv, skal du således ikke rette henvendelse til os, men blot orientere Styrelsen for Patientsikkerhed om din deltagelse i koncertbegivenheden på Magasinet eller Kulturmaskinen, når de kontakter dig.

Når vi modtager en orientering om en COVID-19 smittet koncertgænger, vil vi efterleve de retningslinjer, som Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder. Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler dette, vil vi underrette de personer, som har haft billetter til den pågældende koncert, og opfordre billetindehaveren til at videreformidle underretningen til de eventuelle personer, som vedkommende har købt billetter på vegne af.

I underretningen anbefaler og opfordrer vi koncertdeltagere til at efterleve sundhedsstyrelsens anbefalinger for kontaktopsporing og nære kontakter. Det indebærer blandt andet at vedkommende bliver COVID-19 testet og går i selvisolation.