Vi tager ikke ansvar for kvinderne. Vi giver dem ansvaret for at tage deres eget liv tilbage

INTERVIEW: De Vollsmose-baserede Bydelssøstre vandt i september Ildsjæleprisen ved det odenseanske Frivilliggalla. Korpsets arbejde udføres af kvinder for kvinder ud fra en ’empowermentorienteret’ tilgang. Eller som bydelskonsulent Kefa Saleh Salim Abu Ras udtrykker det: hjælp til selvhjælp. Hun har altid tid. Selvom hun faktisk ikke har tid. Kefa Abu Ras er et menneske, der tager […]

INTERVIEW: De Vollsmose-baserede Bydelssøstre vandt i september Ildsjæleprisen ved det odenseanske Frivilliggalla. Korpsets arbejde udføres af kvinder for kvinder ud fra en ’empowermentorienteret’ tilgang. Eller som bydelskonsulent Kefa Saleh Salim Abu Ras udtrykker det: hjælp til selvhjælp.

Hun har altid tid. Selvom hun faktisk ikke har tid. Kefa Abu Ras er et menneske, der tager sig tid; tid til at igangsætte og involvere sig i projekter, der kræver stort personligt overskud, men hvor indsatsens positive effekter også belønnes tifold. Sådan et projekt er Bydelssøstre. Med base i Odense-bydelen Vollsmose arbejder et korps af kvinder for at tale med medsøstre om alt fra kvinders rettigheder, ligestilling, sundhed og seksualitet til arbejdsmarked og iværksætteri. Den store spændvidde i emner og berøringsflader er helt bevidst, fortæller Kefa Abu Ras:

  • Bydelssøstre er et projekt, der beskæftiger sig med det hele menneske. Både korpsets medlemmer og de kvinder, vi hjælper, repræsenterer et mangfoldigt og bredt udsnit af beboerne her i Vollsmose. Korpset rummer alle kvinder, lige fra litteraturvidenskabsstuderende over hjemmegående mødre til kvinder med eget rengøringsfirma. Og det er godt! På den måde kan vi bedre lære af hinanden, og kvinderne får mulighed for at opleve, at selvom vi er meget forskellige, så har vi også en masse til fælles.

Idéen til Bydelssøstre opstod i sensommeren 2018 i Vollsmose Sekretariatet. Ønsket var at starte et kvindekorps med plads til alle – uanset samfundsbaggrund, familiehistorie, etnicitet, religiøsitet, seksuel orientering eller politisk overbevisning. Et projekt, hvor de involverede kunne tale med hinanden på lige fod. Og det er lykkedes.

Man kan dog ikke melde sig direkte ind i korpset; der er et lille stop på vejen:

  • For at blive bydelssøster skal man gennem et kort uddannelsesforløb – to undervisningsdage om ugen i tre uger. Undervisningen kommer omkring alle aspekter af kvindelivet, altid med fokus på empowerment. Vi uddanner søstrene, så de er bedst muligt rustet til at løfte sig selv og løfte hinanden.

Det er tydeligt, at Bydelssøstrenes hjælp til selvhjælp-tilgang er noget, der ligger Kefa Abu Ras på sinde. Den varme stemme får en kant af noget andet, noget dybere og mere fast, når hun beskriver korpsets fundamentale udgangspunkt:

  • Bydelssøstrene er brobyggere og vejvisere – ikke terapeuter. Alle vores 45 aktive, uddannede søstre er ressourcestærke kvinder, der arbejder for at give samme styrke videre til medsøstre gennem råd og vejledning. Vi tager ikke ansvar for de kvinder, der henvender sig til os; vi hjælper dem på en måde, der gør dem i stand til at tage ansvar for deres eget liv.

25 kvinder har netop færdiggjort bydelssøsteruddannelsen. Næste uddannelsesforløb finder sted i november 2020. I mellemtiden har korpset i sin nuværende form en masse krydser i kalenderen:

  • Bydelssøstre har et fast, månedligt møde, hvor samtalen tager udgangspunkt i et bestemt emne, og hvor vi har besøg af forskellige oplægsholdere. Derudover afholder vi temaweekender, eksempelvis med fokus på generationer eller fællesskab, ligesom vi samarbejder med en række andre foreninger i byen, og særligt i Vollsmose, om supplerende tilbud. Korpset arrangerer også store konferencer, blandt andet i anledning af Kvindernes Kampdag, under temaer som ’tabuer’, ’social kontrol’ og ’arbejdsmarked’.

Kefa Abu Ras håber, at endnu en aktivitet snart kan tænkes ind i planlægningen af det kommende års begivenheder. Med til Ildsjæleprisen, som Bydelssøstre blev hædret med i september, hører nemlig overskuddet fra Kulturmaskinens Julegalla 2019; et velgørenhedsarrangement organiseret af Odenses centrale kulturhus beliggende i Brandts Klædefabrik. Donationen fra gallafesten skal bruges til at udvikle og udvide uddannelsen til bydelssøster med et særligt forløb om kvindehistorie. Det er drømmen, at historieforløbet blandt andet skal omfatte en studietur til Dannerhuset i København:

  • Danmarkshistorien rummer stærke, seje kvinder, vi alle kan inspireres af – blandt andre Grevinde Louise Christine Danner, der trodsede fordomme, social arv og elitær arrogance, da hun giftede sig med kong Frederik VII. Hun nåede vidt omkring i sit liv: Fra balletdanserinde på Det Kongelige Teater til indehaver af egen modebutik til medlem af det danske kongehus. Vigtigst af alt, så var hun en pionér, et foregangsmenneske, der arbejdede intenst for bedre vilkår for forældreløse unge piger og for udsatte kvinder.

Dannerhuset er faktisk ét af de steder, hvor Kefa Abu Ras lægger sine frivillige kræfter. Uddannelse af kvinder i håndtering af ligestillingskonflikter og vold i nære relationer er et andet omdrejningspunkt i hendes frivillige arbejde. Jobbet som bydelskonsulent i Vollsmose Sekretariatet, som bydelssøstrene hører under, udgør Kefa Abu Ras’ professionelle arbejdsliv. Og så er vi tilbage ved det med tiden; om at tage sig tid til at være til stede i projekter, der giver mening. Nærvær er også et vigtigt aspekt i bydelssøstrenes arbejde, mener hun:

  • Man kan møde søstre i mange sammenhænge: I supermarkedet, på legepladsen, via vores digitale fællesskaber. Vi er der, hvor kvinderne har brug for, at vi er.

Korpset Bydelssøstre vandt Ildsjæleprisen ved Frivilliggalla 2019. Fredag den 20. december deltager bydelssøstrene i Kulturmaskinens Julegalla og modtager overskuddet fra årets gallafest.

BYDELSSØSTRE

Bydelssøstre er en del af Vollsmose Sekretariatet. Med et strategisk mål om at forandre Vollsmose fra et særligt udsat boligområde til en attraktiv bydel i Odense leverer Vollsmose Sekretariatet en række boligsociale indsatser, der supplerer de almene velfærdstilbud. Sekretariatet fungerer som den udøvende organisation i et partnerskab med Odense Kommune og boligorganisationerne i Vollsmose.

KEFA SALEH SALIM ABU RAS

Bydelskonsulent hos Vollsmose Sekretariatet.

Initiativtager og medstifter af kvindekorpset Bydelssøstre i Vollsmose.